Chất Bịt Kín Trong Suốt 3M 3950

0 Đánh giá

Chất bịt kín trong suốt 3M 3950 sử dụng để làm kín các cạnh của các màng tương thích để giúp màng không bị nhấc do tiếp xúc với môi trường hoặc làm sạch.

Còn hàng

Chất bịt kín trong suốt 3M 3950 phạm vi nhiệt độ ứng dụng được đề xuất cho sản phẩm này là 50 ° đến 100 ° Fahrenheit.

Chất bịt kín trong suốt 3M 3950 là chất lỏng trong suốt - dung dịch acrylic / vinyl trong xylen.

Chống lại các hóa chất như axit nhẹ, kiềm nhẹ và muối.

Chất bịt kín trong suốt 3M 3950 khả năng chống nước vượt trội.

Chất bịt kín trong suốt 3M 3950 sử dụng để làm kín các cạnh của các màng tương thích để giúp màng không bị nhấc do tiếp xúc với môi trường hoặc làm sạch.

Chất Bịt Kín Trong Suốt 3M 3950

Chất Bịt Kín Trong Suốt 3M 3950

Chất Bịt Kín Trong Suốt 3M 3950

GIẢI PHÁP LỌC ĐÔNG CHÂU CO.,LTĐ

sản phẩm lọc công ty môi trường đông châu

BĂNG KEO DÁN NỀN

băng keo công nghiệp dán nền đông châu co.,ltđ

 

Bình luận