Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50


Công suất 10 lít/ giờ, dùng trong dân dụng, sinh hoạt


Còn hàng

Màng RO Gia đình công suất nhỏ TW30 1812 50

Chiều dài: 10 inch

Công suất lọc: khoảng 10 lít/ giờ

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Màng RO TW30 1812 50, lọc gia đình

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Màng RO gia đình Dow Filmtec

Màng RO Gia Đình Công Suất Nhỏ TW30 1812 50

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

băng keo 3M chính hãng đông châu

màng lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận