Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 201 - 110mm

0 Đánh giá

Giấy Lọc Phòng Thí Nghiệm Newstar 201 - 110mm là Loại giấy Newstar 201, độ lọc 20 - 25 micron, tốc độ nhanh < 35s

Còn hàng

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Dùng lọc cặn trong phòng thí nghiệm, định tính, lọc sơ bộ hóa chất

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Thông số kỹ thuật giấy lọc Newstar 201, 202, 203

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Hình chụp thực tế giấy lọc phòng thí nghiệm Newstar

Giấy lọc phòng thì nghiệm Newstar 201 - 110mm

Giấy lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm của Newstar

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - 0934062768

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

sản phẩm lọc công ty môi trường đông châu

BĂNG KEO DÁN NỀN

băng keo công nghiệp dán nền đông châu co.,ltđ

Bình luận