Phin Lọc Bụi Giấy Gỗ Cellulozo 2 Mặt Lưới Đáy Lổ Ti


Gia công theo kích thước yeu cầu, chất liệu giấy Cellulozo, 2 mặt lưới, 1 đầu hở đầu kín có lổ ti


Còn hàng

Phin lọc bụi Giấy gỗ Cellulozo 2 mặt lưới, đáy lổ ti

Ứng dụng: dùng lọc gió, lọc bụi trong máy nén khí

Cấu tạo: LỚp giấy lọc Cellulozo, 2 mặt có lưới mắt cáo

1 đầu hở, 1 đầu có lổ ti

Đông CHâu nhận gia công Phin lọc bụi, phin lọc khí theo kích thước yêu cầu, số lượng lớn, giao hàng toàn quốc

02862702191, lienhe@dongchau.net

Phin Lọc Bụi Giấy Gỗ Cellulozo 2 Mặt Lưới Đáy Lổ Ti

Phin lọc bụi, phin lọc khí Cellulozo

Phin Lọc Bụi Giấy Gỗ Cellulozo 2 Mặt Lưới Đáy Lổ Ti

Phin lọc bụi lọc khí 1 đầu kín, 1 đầu hở

Phin Lọc Bụi Giấy Gỗ Cellulozo 2 Mặt Lưới Đáy Lổ Ti

Phin lọc bụi, phin lọc khí giấy Cellulozo vàng

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

băng keo 3M chính hãng đông châu

màng lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận