Khung HEPA Hiệu Quả H13 Kích Thước 610 X 610 X 292 Mm


Khung HEPA hiệu quả H13 kích thước 610 x 610 x 292 mm là khung gia công theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng


Còn hàng

Khung HEPA hiệu quả H13 kích thước  610 x 610 x 292 mm làm giảm lượng chất gây dị ứng, bụi và các hạt vi mô trong không khí. 

Khung HEPA hiệu quả H13 kích thước  610 x 610 x 292 mm HEPA được biết đến với hiệu quả trong việc chụp các hạt trong không khí . 

Khung HEPA hiệu quả H13 kích thước  610 x 610 x 292 mm  thường được đánh giá để loại bỏ 99,97% các hạt trong không khí. 

Khung HEPA Hiệu Quả H13 Kích Thước 610 X 610 X 292 Mm

Khung HEPA Hiệu Quả H13 Kích Thước 610 X 610 X 292 Mm

Khung HEPA Hiệu Quả H13 Kích Thước 610 X 610 X 292 Mm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

băng keo 3M chính hãng đông châu

màng lọc nước công nghiệp

banner trách nhiệm công ty đông châu

Bình luận