Giấy Lọc Phòng Sơn Hai Lớp 1mx10m

0 Đánh giá

Giấy lọc phòng sơn hai lớp 1mx10m giấy bìa gấp sẽ tăng lên khi tăng độ bão hòa, hiệu suất có thể đạt 98%.


Còn hàng

Giấy lọc phòng sơn hai lớp 1mx10m làm cho sơn phun không gây ô nhiễm. 

Giấy lọc phòng sơn hai lớp 1mx10m cơ sở nguyên tắc về nguyên lý tách quán tính. 

Giấy lọc phòng sơn hai lớp 1mx10m buộc dòng tải thay đổi hướng nhiều lần sao cho các hạt nặng hơn không khí sẽ được hấp thụ và không khí sẽ tiếp tục di chuyển về phía trước. Khi không khí đi qua các lỗ một cách tự do, các hạt sẽ được hấp thụ trên vùng gấp cho đến khi nó bão hòa. 

Giấy lọc phòng sơn hai lớp 1mx10m giấy bìa gấp sẽ tăng lên khi tăng độ bão hòa, hiệu suất có thể đạt 98%.

Thiết kế phù hợp cho việc phân phối tốc độ. 

Dài hơn so với các bộ lọc giấy khác, lên đến sáu lần dài hơn.

 Giữ một phần có thể đạt 15kg / m.

 Không dễ cháy

Giấy lọc phòng sơn hai lớp 1mx10m ứng dụng lọc các chi tiết của chất rắn và chất lỏng trong không khí, và đạt được hiệu ứng dòng chảy thống nhất.

 

Mặt trước giấy lọc bụi sơn, giấy lọc buồng sơn khô 2 lớp

Giấy Lọc Phòng Sơn Hai Lớp 1mx10m

Giấy lọc buồng sơn khô

Giấy Lọc Phòng Sơn Hai Lớp 1mx10m

Giấy lọc phòng sơn khô 2 lớp hiệu quả

Giấy Lọc Phòng Sơn Hai Lớp 1mx10m

Giấy lọc bụi sơn khô 2 lớp

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - 0934062768

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

sản phẩm lọc công ty môi trường đông châu

BĂNG KEO DÁN NỀN

băng keo công nghiệp dán nền đông châu co.,ltđ

Bình luận